Het Akkoord van Groningen 2.0

1 juni 2009

De partners van Het Akkoord van Groningen hebben op maandag 29 juni 2009 het nieuwe Akkoord van Groningen in Den Haag ondertekend en aangeboden aan minister-president Balkenende. De belangrijkste speerpunten uit het Het Akkoord 2.0 zijn ‘energie’ en ‘gezond ouder worden’.

De partners van Het Akkoord van Groningen, burgemeester Jacques Wallage, collegevoorzitter Sibrand Poppema van de RUG, collegevoorzitter Henk Pijlman van de Hanzehogeschool Groningen en voorzitter van de raad van bestuur van het UMCG Bert Bruggeman hadden in Den Haag een onderhoud met de minister-president over het nieuwe Akkoord van Groningen. Het nieuwe Akkoord heet ‘Het Akkoord van Groningen 2.0. Samen investeren in kennis en innovatie’.

Sinds 2005 vormt Het Akkoord van Groningen het structurele samenwerkingsverband tussen de belangrijkste kennisinstellingen van de stad (RUG, Hanzehogeschool Groningen, UMCG) en de gemeente. Doel van het Akkoord van Groningen is de positie van Groningen als dé kennis- en innovatiestad van Noord-Nederland verder te ontwikkelen en te versterken.

De belangrijkste speerpunten uit het Akkoord 2.0 zijn ‘energie’ en ‘Healthy Ageing’, de wetenschap van het gezond ouder worden. Daarnaast investeren de Akkoordpartners samen met externe partijen onder meer in jongerenhuisvesting, de ontwikkeling van Zernike Science Parc en de campagne van Groningen als City of Talent. Ook ICT, het Groninger Forum en internationalisering zijn van belang bij het versterken van Groningen als knooppunt van kennis. Balkenende onderschreef het belang van het nieuwe Akkoord tussen de stad en kennisinstellingen en de speerpunten.