Het Groninger Stadspanel over LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender)

1 september 2012

Over het algemeen accepteren de leden van het Stadspanel homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. Dit blijkt ook uit de extra opmerkingen die mensen hebben geplaatst.

Lang niet iedereen is het eens met de stelling dat het veilig is voor homoseksuelen in de stad. Ook valt op dat niet-heteroseksuelen over de hele linie minder positief oordelen over de veiligheid dan heteroseksuelen.

Over acceptatie zijn de meningen verdeeld. Net als bij veiligheid is ook hier de mening van het Stadspanel over de eigen stad positiever dan over de acceptatie in de provincie, de Randstad en heel Nederland.
Een kleine groep is het niet eens met de stelling dat homoseksualiteit geaccepteerd wordt in de stad Groningen. Mogelijk hangt dit samen met het feit dat 12% in het afgelopen jaar heeft meegemaakt dat mensen zijn uitgescholden vanwege hun geaardheid. Homoseksuelen zijn over acceptatie minder positief dan heteroseksuelen.

Conclusie
Zoals eerder gezegd accepteert een grote meerderheid van de Stadspanelleden homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. Er is echter een, weliswaar kleine, groep met een afwijzende houding.
Met de doelstellingen van het lokale meerjarenplan kan dus zeker winst worden behaald.