Het is tijd voor verandering (2011)

15 juni 2011

In de stad Groningen is het project Winkelstraatmanagement opgestart vanuit de gemeente Groningen om winkelstraten die het tegenwoordig moeilijk hebben economisch er weer bovenop te helpen.
Bij steden valt vaak onderscheidt te maken in A- B- en C-locaties. De gebieden die het momenteel lastig hebben en order het winkelstraatmanagement vallen zijn vooral de C-locaties. Dit is meteen de aanleiding van deze onderzoeksopdracht.
Er is veel onderzoek nodig naar de factoren die het economisch functioneren var deze straten bepalen om er daadwerkelijk wat aan te kunnen doen. In dit onderzoek zal de focus gelegd worden op twee van zulke C-locaties, namelijk de Nieuwe Ebbingestraat en de Nieuweweg.
In dit onderzoek is hiervoor gekozen omdat de problematiek op deze locaties momenteel het grootst is. Men ziet dat in economisch goede tijden deze straten helemaal opleven en een broedplaats zijn voor startende ondernemers, maar in economisch slechtere tijden ontstaat in deze straten vaak als eerste leegstand en daardoor verslechtert het straatbeeld.
Bij dit onderzoek is achterhaald welke factoren een rol spelen in deze aanloopgebieden, waaruit vervolgens een beeld verkregen is van de zaken die het economisch functioneren van deze winkelstraten bepalen.

De uitkomsten van dit onderzoek zullen mede door de opdrachtgever gebruikt worden bij de implementatie van het winkelstraatmanagement.
Concreet komt dit erop neer dat de resultaten die voortvloeien, uit dit onderzoek door de winkelstraatmanagers zullen worden gebruikt om de betreffende winkelstraten economisch beter in het zadel te helpen.