Het onderbouwen van nut en noodzaak van bedrijventerreinen

28 oktober 2008

In de afgelopen jaren heeft STOGO onderzoek + advies in opdracht van de Vereniging Milieudefensie een aantal contra-expertises uitgevoerd op onderzoeken die nut- en noodzaak van de aanleg van een bedrijventerrein moesten aantonen. Aan de orde hierbij waren de bedrijventerreinen Moerdijkse Hoek, Woerden-West, Hoeksche Waard- en Apeldoorn-Zuid. Tevens ging het om het regionale programma bedrijventerreinen in de Oude Rijnzone (Alpen aan den Rijn en omgeving). Uit de contra-expertises blijkt dat de beoordeelde nut- en noodzaakstudies de vraag naar nieuwe bedrijventerreinen stelselmatig overschatten. Dit is toe te schrijven aan steeds weer terugkerende ‘fouten’ in de analyses.

De zes belangrijkste tekortkomingen in de analyses zijn:
1. de studies gaan uit van aanhoudend hoge economische groei tot 2020 en soms zelfs tot 2030;
2. de studies gaan uit van beleidsarme ramingen die in strijd zijn met het ruimtelijke beleid;
3. de studies onderschatten op voorhand de bijdrage die herstructureren van verouderde bedrijventerreinen kan leveren aan het opvangen van de vraag;
4. De studies passen het begrip ijzeren voorraad onjuist toe;
5. De studies gaan uit van een verkeerde definitie van het begrip tekort;
6. De studies onderbouwen de gewenste differentiatie van het aanbod onvoldoende.
Dit rapport presenteert in de volgende paragrafen de belangrijkste tekortkomingen bij nuten noodzaakonderzoek. De afsluitende paragraaf doet gerichte aanbevelingen voor verbeteringen.