Hoe werk jij?

1 oktober 2005

Op 1 april 2004 is het experiment G@W van start gegaan, met als hoofddoel om zoveel mogelijk te voorkomen dat jongeren in een uitkeringssituatie terechtkomen of anders zo snel mogelijk weer uitstromen.
Doel van het onderzoek is het leveren van een bijdrage aan de methodiekontwikkeling bij G@W en een aanzet geven om deze methodiek dienstbreed in te zetten.
Met het onderzoek naar de methodiekontwikkeling bij G@W is duidelijk geworden op welke manier de consulenten vorm geven aan de begrippen snel, duidelijk en gericht op werk.