Hoe werken wij?

1 september 2007

Met het experiment ‘Methodiekontwikkeling bij Groningen@Work’ heeft de dienst SOZAWE een begin gemaakt met het ontwikkelen van een methodiek voor het benaderen van klanten: het klantmanagement.
De huidige organisatieontwikkelingen zijn voor de directie en het OMT aanleiding geweest om het klantmanagement als project dienstbreed in te zetten.
In 2005 koos de dienst SOZAWE een nieuw motto: Alle stadjers actief!SOZAWE werkt mee. Hiermee zegt de dienst twee dingen:
* Ten eerste is het belangrijk alle stadjers actief te laten deelnemen aan het maatschappelijke leven.
* Ten tweede ligt de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf, de dienst SOZAWE ondersteunt.

Het doel van SOZAWE is zoveel mogelijk stadjers actief en zo weinig mogelijk mensen in de bijstand. Men wil het maximale maatschappelijke rendement bereiken door een individuele benadering van de klant, een doeltreffend poortwachtersbeleid, het intensiveren van de reïntegratieinspanningen en het investeren in participatie.
Veel meer dan voorheen zal het dagelijks werk van de medewerker bepaald worden door wat de individuele klant nodig heeft. De klantvriendelijke medewerker blijft klantvriendelijk, maar wordt veel meer een klantgerichte dienstverlener. Zo heeft klantmanagement alles te maken met de missie en visie van de dienst SOZAWE. Daarbij staan de waarden professioneel, slagvaardig en betrouwbaar werken centraal.
Deze rapportage biedt daarvoor het kader.