Hondenbeleid (2011)

1 november 2011

In de loop van het jaar 2009 ontstond op verschillende manieren hernieuwde aandacht voor het hondenbeleid in de gemeente Groningen.
Op de wijkstemdag in één van de krachtwijken werd gestemd voor aanpak van hondenoverlast. Ook vanuit andere wijken werden er vragen over gesteld en de Christenunie diende inde gemeenteraad een Initiatiefvoorstel in.

Sinds 1 mei 2011 is nieuw hondenbeleid van kracht in de gemeente Groningen. Uitgangspunt was een zo goed mogelijke balans te bereiken tussen de belangen van honden en hondenbezitters enerzijds en van niet-hondenbezitters, planten en dieren anderzijds. Het doel van het nieuwe hondenbeleid is drieledig: betere communicatie met bewoners over de spelregels, meer uitlaat- en uitrengebieden en meer aandacht voor handhaving.

In het kort zijn de regels van het hondenbeleid:
* Er geldt een opruimplicht voor uitwerpselen. In de goot mag hondenpoep blijven liggen. Iedereen die met een hond wandelt, moet een opruimmiddel bij zich hebben.
* Overal in de stad moeten honden zijn aangelijnd behalve in de daarvoor aangewezen uitrengebieden.

Door de gemeente zijn twee soorten hondengebieden aangewezen:
* Uitlaatzones waar honden moeten zijn aangelijnd maar de uitwerpselen niet hoeven te worden opgeruimd, gemarkeerd door paaltjes met blauwe logo’s
* Uitrengebieden waar honden los mogen lopen en de uitwerpselen niet hoeven te worden opgeruimd, gemarkeerd door paaltjes met groene logo’s.

De resultaten van deze enquête zijn een onderdeel van de evaluatie van het nieuwe hondenbeleid.