Huisvestingswensen van bedrijven

19 april 2012

De centrale onderzoeksvraag voor het onderzoek luidt:
“Wat zijn de eisen en wensen die de voor de werklocaties relevante sectoren stellen aan hun huisvesting en welke werklocatieconcepten passen daarbij?”.
Op deze vraag is antwoord gegeven door middel van de verschillende deelvragen die gezamenlijk het antwoord geven op de centrale vraag.

Het onderzoek richt zich op bedrijven die bij de gemeente Groningen hebben aangegeven te willen verhuizen binnen het geografische gebied ‘gemeente Groningen’ en daarbij focust dit onderzoek zich op de sectoren :
industrie,
distributie,
kennisintensieve diensten,
consumentendiensten,
non profit

Om er achter te komen wat de huisvestingseisen en -wensen van de bedrijven zijn, is in de literatuur gekeken naar huisvestingsfactoren voor bedrijven.