Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

1 oktober 2010

In Groningen leven ruim 4.700 kinderen in een uitkeringsgezin. Het gaat om één op de zeven kinderen in de stad ten opzichte van één op de twintig kinderen in Nederland.
Dat armoede naar verhouding vaak in Groningen voorkomt en relatief vaak kinderen treft, vormde voor Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) aanleiding om het onderzoek naar hulpverlening aan kinderen die leven in armoede in Groningen uit te voeren.