In gesprek naar een krachtwijk

1 juni 2007

Minister Vogelaar met Wonen, Wijken en Integratie in haar portefeuille, heeft veertig wijken geselecteerd waar in deze kabinetsperiode extra investeringen zullen worden gedaan. Het kabinet wil met een extra impuls van aandachtswijken weer krachtwijken maken. Het gaat om wijken waar ernstige problemen zijn rond wonen, werken, leren, integreren en veiligheid. De aandachtswijken moeten weer krachtwijken worden, waar iedereen prettig kan wonen, werken en leven.
Twee van de aandachtswijken bevinden zich in Groningen: De Hoogte en de Korrewegwijk. De dienst RO/EZ (Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken) heeft Bureau Onderzoek verzocht ondersteuning te geven bij een onderzoek in deze wijken naar problemen en oplossingen waarbij het in gesprek gaan met de burgers uit deze wijken centraal staat.

De centrale vraagstelling van het onderzoek luidt:
Welke problemen ondervinden bewoners uit de Korrewegwijk en De Hoogte met het leven in deze buurten en welke oplossingen dragen zij aan voor de aanpak van de problemen?
De bijbehorende onderzoeksvraag is:
Herkennen de bewoners de “signalen” die al bekend zijn over de wijk?