Innovatieprogramma Mooi Nederland

30 november 2010

Het doel van dit onderzoek is te verkennen wat het belang is van gebiedskwaliteiten voor ondernemers op bedrijventerreinen met een herstructureringsopgave. Herstructureringsopgaven bestaan onder andere uit het opknappen van verloederde openbare ruimten.
Mogelijke (nieuwe) gebiedskwaliteiten na herstructurering zouden bijvoorbeeld kunnen zijn: voorzieningen, zoals horeca en creches, en een aantrekkelijke visuele identiteit van het bedrijventerrein.
Plekken, ook werkplekken, worden steeds meer gezien als een produkt, dat geconsumeerd wordt, en aan steeds meer lifestyle-eisen moet voldoen. Verder is profilering van bedrijventerreinen langs lijnen van ruimtelijke kwaliteit een nieuwe trend. Ook kan meer visuele gebiedskwaliteit van bedrijventerreinen bijdragen aan een grotere maatschappelijke acceptatie ervan.