Innoveren verveelt niet

31 maart 2009

Op 1 september 2007 nam Louis Polstra afscheid als hoofd van Bureau Onderzoek van de gemeente Groningen.
Innovatie en visie zijn kenmerkend geweest voor de vijf jaar die Louis werkzaam was bij Bureau Onderzoek. Ter gelegenheid van zijn vertrek wordt Louis deze afscheidsbundel aangeboden. Het komt tegemoet aan zijn lang gekoesterde wens: het publiceren van artikelen door onderzoekers van Bureau Onderzoek.
In de bundel zijn vijf artikelen opgenomen over diverse beleidsonderzoeken die onder leiding van Louis zijn uitgevoerd. Met het schrijven van deze artikelen uiten onderzoekers van Bureau Onderzoek hun erkentelijkheid voor zijn inspirerende en inhoudelijke betrokkenheid, zijn drang naar vernieuwing, maar ook zijn vermogen om de kwaliteiten van het Bureau Onderzoek en van de medewerkers te versterken.
Louis is geslaagd in zijn ambitie om beleid en onderzoek nader tot elkaar te brengen.
Momenteel is Louis Polstra als projectleider Erbij horen werkzaam bij de dienst Sociale Zaken en Werk van de gemeente Groningen. Dit projectleiderschap combineert Louis met een aanstelling aan de Hanzehogeschool Groningen als bijzonder lector Arbeidsparticipatie.
Bij de opzet en uitvoering van een onderzoeksprogramma werkt Louis onder meer samen met Bureau Onderzoek, zodat van een voorgoed afscheid gelukkig geen sprake is.