Interacties van de gemeente Groningen met de omgeving

1 februari 2013

De gemeente Groningen is geen eiland op zichzelf. Er is veel interactie met de omliggende regio, met het ommeland en met zelfs nog een veel ruimer gebied.
De stad kan niet zonder zijn regionale omgeving en deze omgeving kan niet zonder de stad. Dit is, gegroeid vanuit de historie, al eeuwenlang het geval.

De term ‘Daily Urban System’ staat voor een begrip uit de sociale geografie en duidt op het
functionele samenspel tussen een centrale stad en de randgebieden die daar mee verweven zijn. De gemeente Groningen is (een centraal) onderdeel van een netwerk van steden en dorpen.

De bestuursdienst van de gemeente Groningen heeft Onderzoek en Statistiek Groningen gevraagd een quick scan te maken van het Daily Urban System van de gemeente.