Inventarisatie armoedebeleid G27

13 september 2006

Armoedebestrijding
Om het armoedebeleid in beeld te brengen is er door SGBO een vragenlijst ontwikkeld. deze vragenlijst biedt inzicht in: bestaande inkomensafhankelijke regelingen, individuele bijzondere bijstand, schuldhulpverlening. Er is gebruik gemaakt van de armoedemonitor 2005, onderzoek naar voedselbanken en implicaties van de Wet Werk en Bijstend (WWB).
Doelstellingen:
– Het bevorderen van de maatschappelijke participatie
– Ontplooiing en bieden van inkomensondersteuning