Inwonerspanel over het Stadspark

29 maart 2019

Er komt een nieuwe visie op de inrichting van het Stadspark. In verband hiermee zijn zoveel mogelijk Stadjers gevraagd wat ze van het Stadspark vinden en wat hun wensen met betrekking tot het Stadspark zijn. Hoe vaak bezoeken de respondenten het Stadspark? Hoe tevreden zijn de respondenten over het Stadspark? Respondenten geven een gemiddelde score van een 7,3.

Ook is gevraagd welke wensen de respondenten hebben voor de toekomst van het Stadspark.

Stadspanel Stadspark