it’s

8 september 2011

De herontwikkeling van het CiBoGa-terrein loopt al vele jaren. Het gebied is al jarenlang een ontoegankelijk en braakliggend bouwterrein nabij de binnenstad van Groningen. Inmiddels is de ondergrondse parkeergarage in het CiBoGa-terrein in gebruik genomen en komt de ontwikkeling van de deelgebieden langzaam op gang.
De ontwikkeling betreft de realisatie van royale appartementen en stadswoningen, die gekenmerkt worden door een moderne en flexibele indeling, duurzame materialen en veel daglicht.

De ontwikkeling van het CiBoGa-terrein trekt nieuwe bewoners en bezoekers naar het Ebbingekwartier en biedt daarmee kansen voor de huidige en toekomstige ondernemers in het direct omliggende gebied.

Het voorliggend ondernemingsplan omschrijft welke herontwikkeling voor onze maatschappij het meest aantrekkelijk en haalbaar is. Het plan omvat het meest aantrekkelijk vastgoedconcept, geredeneerd vanuit de meest kansrijke doelgroep, passend bij de identiteit van het Ebbingekwartier.
Daarnaast bevat het plan een ruimtelijke, juridische en financiële onderbouwing.