Jaarboek Grote Stedenbeleid 2004

1 maart 2006

De 2e periode van het Grotestedenbeleid (2000-2004) is afgelopen. Aan de hand van indicatoren wordt in dit Jaarboek een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in deze periode. Daarnaast wordt de voortgang op het behalen van de doelstellingen in kaart gebracht:

– terugdringen van (structurele) werkloosheid en bevordering van arbeidsplaatsen;
– versterken van de economische concurrentiepositie;
– verbeteren aansluiting onderwijs arbeidsmarkt;
– versterken positie stedelijke woonmilieus op regionale woningmarkt;
– verbeteren van de kwaliteit van de sociale en fysieke leefomgeving;
– vergroten bereikbaarheid;
– versterken sociale infrastructur;
– verbeteren van de veiligheid (tevens veiligheid op scholen);
– duurzaam herstel kwetsbare wijken.

Zie voor de tabellenbijlage:
http://www.groningen.nl/onderzoeksbank/Publicaties/Tabellen en stedenprofielen2000 2004.pdf