Jaarrapportage woonruimteverdeling Groningen 2007

8 april 2008

Deze beknopte rapportage geeft in het kort de stand van zaken weer met betrekking tot de woonruimteverdeling van de gezamenlijke corporaties in Groningen.
Inmiddels werken de corporaties 3,5 jaar met het huidige systeem waarbij transparantie het uitgangspunt is. Er wordt zoveel mogelijk via de media, www.WoningNet.nl, aangeboden.
Door het vervallen van beperkende regelgeving zijn de keuzemogelijkheden voor alle huishoudens vergroot.