Jeugdgezondheidsonderzoek Groningen 2012

1 juli 2012

In de maanden maart en april van 2012 hebben ruim 5.000 jongeren op het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in de provincie Groningen op het internet op school een vragenlijst ingevuld.
Het onderzoek is door GGD Groningen uitgevoerd in opdracht van de 23 Groninger gemeenten. De resultaten kunnen gebruikt worden ter onderbouwing van het gemeentelijk jeugdgezondheidsbeleid.

In dit rapport worden de provinciale en regionale resultaten van het jeugdgezondheidsonderzoek gepresenteerd.
De resultaten van 4.187 jongeren woonachtig in de provincie Groningen en in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar zijn geanalyseerd voor deze rapportage.
De overige deelnemende scholieren wonen buiten de provincie Groningen of vallen niet in bovenstaande leeftijdscategorie.

In deze samenvatting worden de belangrijkste resultaten van het Jeugdgezondheids-onderzoek 2012 beschreven.
Een gedetailleerd beeld van de gezondheid en het leefgedrag van jongeren treft u aan in de hoofdstukken 3 tot en met 6 van dit rapport.

* Ervaren gezondheid en psychosociale problemen.
* Overgewicht en beweging
* Tabak en cannabis
* Alcohol consumptie