JGZ nieuwe stijl (2005-2006)

31 oktober 2006

Op basisscholen worden in groep 2 alle ouders verzocht een lijst met (gezondheids)vragen over hun kind(eren) in te vullen. Vervolgens worden deze ouders met hun kinderen door de schoolarts of schoolverpleegkundige voor een gesprek uitgenodigd om de gezondheid, maar ook de sociale en psychische ontwikkeling van het kind te bespreken.
Ouders van leerlingen in groep 6 worden eveneens verzocht een lijst met (gezondheids)-vragen over hun kind in te vullen.
In dit rapport worden vpor de provincie Groningen voor schooljaar 2005-2006 per gemeente overzichtscijfers gepresenteerd over lichaamsgewicht, ogen, oren, psychische gezondheid.