Kadernota Internationalisering

1 januari 2016

Groningen profileert zich via Het Akkoord van Groningen en het economisch beleid G-kracht lokaal, regionaal en nationaal als kennisstad.In het verlengde hiervan positioneert het internationaliseringsbeleid Groningen als kennisstad in internationaal perspectief.