Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt ultimo 2008

30 januari 2009

In onze vorige uitgave (medio 2008) spraken wij de verwachting uit dat de kantorenmarkt – ondanks de economische ontwikkelingen – op een jaaropname van circa 1,5 miljoen m2 zou uitkomen. Deze verwachting is uitgekomen, waarmee de opname in 2008 het niveau van de jaren 2002, 2003 en 2004 evenaart. Na jaren van een daling is de leegstand toegenomen, van bijna 11% in het recordjaar 2007 naar 12% in 2008.

De verwachting dat op de bedrijfsruimtemarkt nog een sterke vraag naar nieuwe huisvesting zou gelden, zien wij bevestigd in een jaaropname van circa 2,5 miljoen m2. Met deze opname kunnen we in de bedrijfsruimtemarkt zelfs spreken van een van de hoogste opnameniveaus sinds 2000.

Het effect van de kredietcrisis die ook in Nederland haar intrede deed was daarmee in 2008 nog beperkt merkbaar. Naar verwachting zal dit effect in 2009 zeer manifest worden. Per regio zijn er echter wezenlijke verschillen waar te nemen. Kennis van de plaatselijke markten is daarmee van grote waarde.