KERNCIJFERS RECREATIE EN TOERISME 2013

1 mei 2014

In deze notitie worden de kerncijfers recreatie en toerisme 2013 in de provincie Groningen weergegeven. In tegenstelling tot voorgaande jaren is geen grootschalig onderzoek gedaan (Toerdata en Toerisme Monitor), maar is een select aantal cijfers uit beschikbare landelijke onderzoeken gebundeld voor de Groningse situatie. Hieronder wordt uitgelegd hoe een en ander tot stand is gekomen.