Klant en Kwaliteit (deel 1) : Trajecten

1 november 2003

In opdracht van het managementteam van de dienst Sozawe van de gemeente Groningen voert Bureau Onderzoek een serie van onderzoeken uit over de tevredenheid van de klanten van Sozawe. Het eerste onderzoek heeft plaatsgevonden in juni 2003 onder klanten die ‘op traject’ zijn, dat wil zeggen dat zij uitvoering geven aan afspraken die zij met hun consulent hebben gemaakt over onder meer het vinden van een baan, het volgen van een opleiding, het zoeken van hulp bij een hulpverleningsinstelling en/of het opdoen van werkervaring.
De centrale vraagstelling van het onderzoek is: ‘Hoe oordelen trajectklanten over de dienstverlening van de dienst Sozawe?’

De toegepaste onderzoeksmethode is de QUOTE-methode, die is ontwikkeld in het kader van kwaliteitsonderzoek in de zorgsector. Een van de valkuilen bij klanttevredenheidsonderzoeken is dat er termen en zinsconstructies worden gebruikt die ver weg staan van de belevingswereld van klanten. Door de QUOTE-methode worden klanten actief bij het onderzoek betrokken.
Een klantenpanel onder leiding van de voorzitter van de Clientenraad heeft stellingen opgeleverd die in enquetevorm aan alle (1.568) trajectklanten zijn voorgelegd.