Klant en Kwaliteit (deel 3) : de WIK

1 januari 2005

De dienst Sociale Zaken en Werk (SOZAWE) van de gemeente Groningen is verantwoordelijk voor de dienstverlening aan bijna twintigduizend klanten op het gebied van werk, inburgering, zorg en inkomen. Dat zijn lang niet alleen stadjers die bijstand ontvangen, maar ook anderen, zoals clienten van de schuldhulpverlening of deelnemers aan regelingen in het kader van de Wet Inkomensondersteuning Kunstenaars (WIK).
De dienst stelt in haar activiteiten de dienstverlening aan de klanten voorop. In hoeverre haar klanten daarover tevreden zijn wil men graag meten in een reeks klantenonderzoeken. In dit rapport vindt u een beschrijving van een vierde onderzoek in de reeks ‘Klant en Kwaliteit SOZAWE’ Hierin staat de dienstverlening in het kader van de Wet Inkomensondersteuning Kunstenaars, kortweg WIK, centraal.