Kleine bootjes

15 augustus 2012

In mei 2008 heeft de VVD-fractie schriftelijke vragen gesteld over het creëren van plaatsen voor het afmeren van kleine boten. Naar aanleiding van dit voorstel is in de zomer van 2009 aan het Winschoterdiep nabij De Linie een proef gedaan om meer zicht te krijgen op de behoefte en het gebruik van dergelijke ligplaatsen.

Vanwege de gebleken belangstelling en de positieve ervaringen heeft het College in november 2010 (RO 10.2426637) besloten de proef met 2 jaar te verlengen en het aantal locaties uit te breiden naar 5.
Daarbij is afgesproken dat de proef na 2 jaar geëvalueerd zal worden.