Klimaatmonitor, over energie en meer

15 januari 2020

De klimaatmonitor is een monitoringportaal van het Rijk, dat gegevens voor de monitoring van lokaal en regionaal klimaat- en energiebeleid presenteert. Met gegevens over wijken en buurten, gemeenten, regio’s en provincies over CO2 uitstoot, energiegebruik, hernieuwbare energie en vele andere indicatoren.

Klimaatmonitor