Kunstenaar in Groningen

10 november 2010

De hoofdvraag van de opdrachtgever voor het onderzoek luidt als volgt:
Hoe kan het atelierbeleid van de gemeente Groningen positief bijdragen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor kunstenaars.

De hoofdvraag wordt beantwoord door deze op te delen in vier deelvragen.
• Zicht op aansluiting (toekomstige) vraag en aanbod?
• Zicht op de werkwijze bij het realiseren van voldoende aanbod van ruimte (tijdelijk/permanent) en de toeleiding van (potentiële) huurders naar werkruimte?
• Zicht op het atelierbeleid in een aantal andere steden: aanbod en behoefte werkruimte, m2 prijs, organisatie en beleid?
• Zicht op profiel en positionering aanjager atelierbeleid?