Landelijke Monitor Studentenhuisvesting

27 september 2012

Het Apollo Model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreslaties.
Met dit model worden prognoses gemaakt voor studentenhuisvesting. Het model kent twee modulen.

De eerste kwantitatieve module levert het aantal studenten naar onder andere leeftijd, maar ook naar de mate waarin zij thuis- of uitwonend zijn.

De tweede module levert vraag naar en aanbod van verschillende vormen van studentenhuisvesting op.