Leefbaarheid A-Kwartier Groningen

1 januari 2012

Het College van B&W heeft naar aanleiding daarvan onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL opdracht gegeven te beschrijven wat de rol is van de verschillende aspecten vande (ervaren) overlast (prostitutie, drugs en fysieke woonomgeving/infrastructuur) bij de leefbaarheid in de buurt. De centrale vraag is of het beëindigen van prostitutie inderdaad tezien is als een noodzakelijke voorwaarde om de ervaren overlast te verminderen en de leefbaarheid te verbeteren en of hiervoor nog verdere maatregelen nodig zijn. Voor hetbeantwoorden van deze vraag hebben onderzoekers van INTRAVAL in korte tijd een literatuurstudie uitgevoerd. Tevens hebben zij gebruik gemaakt van hun in de afgelopenjaren opgebouwde kennis en expertise over overlast, leefbaarheid, prostitutie en drugsgebruik.