Leefbaarheid en Veiligheid 2002

1 mei 2003

In het najaar van 2002 is in de gemeente Groningen voor de vierde keer de enquete Leefbaarheid en Veiligheid afgenomen. Aan inwoners van de gemeente zijn middels een gestandaardiseerde lijst vragen gesteld over de beleving van de leefbaarheid en veiligheid in de eigen woonomgeving. In totaal hebben bijna 5.000 stadjers meegewerkt aan het onderzoek.
De enquete Leefbaarheid en Veiligheid wordt gehouden in het kader van het Grote Stedenbeleid (GSB). Een van de doelstellingen van dit landelijke beleid is het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in probleemgebieden van grote steden. Het monitoren van de leefbaarheids- en veiligheidsbeleving is een van de instrumenten om na te gaan in hoeverre deze doelstelling wordt bereikt. Maar ook voor het gemeentelijk beleid is de monitor van belang. De uitkomsten kunnen aanleiding zijn voor beleidswijziging op stads-, wijk- en/of buurtniveau.