Leefbaarheid en Veiligheid 2006

1 mei 2007

Vooruitgang leefbaarheid.

In de tien jaar dat er in de stad Groningen onderzoek is gedaan naar leefbaarheid en veiligheid, is de leefbaarheid in de stad als geheel significant verbeterd. Dit geldt ook voor de meeste wijken.
In negen wijken is de leefbaarheid gestegen, en in geen enkele wijk is deze achteruit gegaan.
Duidelijke vooruitgang in leefbaarheid boekte de stad op het terrein van verloedering, drugsoverlast en een groot aantal voorzieningen.
Terreinen om goed in de gaten te houden zijn jongerenvoorzieningen en geluidsoverlast.