Leefbaarheid en Veiligheid 2008

1 mei 2009

Het gaat goed met de stad. Op het terrein van de leefbaarheid constateren we opnieuw vooruitgang. Vooral doordat de drugsoverlast afnam, de tevredenheid over voorzieningen steeg en de mate van verloedering verminderde. Daartegenover staat dat meer mensen in de stad vaak vernielingen constateren.
Kijkend naar de afgelopen 12 jaren zien we een positieve lijn voor de veiligheidsbeleving. Tussen 2006 en 2008 is deze echter wat teruggelopen in de helft van de wijken. In de andere helft van de wijken zijn de veiligheidsgevoelens gelijk geleven.
In de wijkvernieuwingsgebieden zien we een voorzichtig positieve trend van leefbaarheid en veiligheid.
Sinds 1996 onderzoekt de gemeente om de twee jaar hoe het staat met de leefbaarheids- en veiligheidsbeleving van haar inwoners. In het najaar van 2008 hebben meer dan 6.000 inwoners van de gemeente Groningen meegewerkt aan de enquete.
De resultaten zijn verwerkt in een rapportage over de hele gemeente:
Balans van Stad en wijken