Leefbaarheid en Veiligheid 2010

2 mei 2011

De enquête naar de leefbaarheid en veiligheid laat zien dat de Stad de afgelopen jaren veiliger en leefbaarder is geworden. Dit zijn voor mij belangrijke signalen. Want het gemeentebestuur is er veel aan gelegen dat mensen veilig zijn en in een leefbare Stad wonen. En dit ook zo beleven.
Daarom hechten wij er een groot belang aan dat we om de twee jaar een fiks aantal Stadjers (dit jaar waren dat er 6442) interviewen en daarbij uitgebreid vragen naar de beleving van leefbaarheid en veiligheid.
De resultaten zijn weliswaar bemoedigend, maar zijn geen reden om tevreden achterover te leunen. De enquête geeft namelijk glashelder aan waar op het terrein van de leefbaarheid en veiligheid nog het nodige valt te winnen. En waar dus extra inspanningen moeten worden geleverd.
De komende jaren hebben we als Stad, vooral door Rijksbezuinigingen, te maken met minder geld voor zowel de veiligheid als de wijkvernieuwing. Het vergt dus een grote mate aan creativiteit om de resultaten uit het verleden voort te zetten. We zullen hiervoor nog intensiever moeten gaan samenwerken met betrokken organisaties, zoals de politie en de woningbouwcorporaties.
Hierin is er ook een verantwoordelijkheid die u, als Stadjer, heeft als het gaat om de inzet voor de eigen buurt (-genoot). En om oplettend te zijn wanneer iets niet door de beugel kan.
Wanneer we als Stadjers, als betrokken organisaties en als gemeentebestuur de krachten blijvend weten te bundelen, zijn we ook in de toekomst in staat om Groningen veilig en leefbaar te blijven houden.

Peter Rehwinkel
Burgemeester van Groningen