Leefbaarometer

23 februari 2009

Overzicht van de ontwikkeling van de leefbaarheid in de gekozen gemeente in (een) bepaalde periode(s), en specificatie naar de afwijking van het landelijk gemiddelde op bepaalde deelonderwerpen per buurt of per wijk.

Kies bovenin de pagina in het keuzevak ‘Gebied’ voor Groningen.