Licht op Openbare ruimte gemeente Groningen

11 maart 2008

Verlichting in de openbare ruimte, rekening houden met veiligheid, leefbaarheid, lichthinder en energiebesparing. In het kader van de doelstelling de meest duurzame stad van Nedeland te worden, zijn een aantal acties in gang gezet zoals gebruik van dimmers, vervanging van kwiklampen door natriumlampen, het gebruik van efficiente armaturen en lichtbronnen.