Luchtkwaliteit gemeente Groningen in 2004

1 januari 2005

De concentratie van NO2 is gemeten op 42 punten (+ het RIVM-meetpunt). Voor 33 locaties kunnen meetgegevens worden vergeleken met berekeningen.
Op 21 locaties is de gemeten concentratie aanzienlijk lager dan de met het CAR- of VLW-model berekende concentratie. Gemiddeld voor deze 21 locaties is de gemeten concentratie 20 µg/m3 en de berekende concentratie 28 µg/m3. Het verschil bedraagt derhalve gemiddeld 40%.