Luchtkwaliteitsonderzoek Groningen 2007

1 april 2008

Op een aantal locaties in de gemeente Groningen zijn metingen verricht van de concentraties fijn stof en stikstofdioxide, met ten eerste als doel de modelberekeningen van de gemeente Groningen te staven, Daarnaast om een indruk van het effect van het inzetten van schonere bussen te krijgen en tenslotten om de huidige situatie vast te tellen voor de uitvoering van herinrichtingsplannen.