Maatregelenpakket Veiligheid Oude Wijken Groningen

1 februari 2009

De veiligheidssituatie in de gemeente Groningen is de afgelopen tien jaar sterk verbeterd. Uit periodieke bevolkingsenquêtes en aangiftecijfers van de politie blijkt dat de bewonerszich veiliger zijn gaan voelen, minder vaak slachtoffer zijn geweest en minder overlast ervaren, waarbij met name de drugsoverlast sterk is verbeterd. Deze positieve ontwikkelingdoet zich in nagenoeg de hele stad voor. In een beperkt deel van de stad is volgens de politie en de gemeente de veiligheidssituatie niet in deze ontwikkeling meegegaan. In deOude Wijken lijkt sprake te zijn van een stabilisering; de veiligheid is er niet direct verslechterd, maar ook niet verbeterd.