Marktpotentie van De Huismeesters (2012)

8 februari 2012

Op de vraag hoe de bevolking van Groningen zich gaat ontwikkelen is geen eenduidig antwoord te geven.
Verschillende organisaties, waaronder het Centraal Bureau voor de Statistiek en de gemeente Groningen, krijgen moeilijk grip op de bevolkingsgroei. Dit komt mede door het grote aantal migrerende jongeren, die in september massaal naar Groningen verhuizen en in juni/ juli Groningen weer verlaten.
Hoe dit zich gaat ontwikkelen is mede afhankelijk van de overheid, de studiekosten en hoe het aanbod van de hogescholen zich verhoudt tot andere hogescholen in Nederland en daarbuiten.

De stad Groningen heeft de jongste bevolking van Nederland. Het aandeel jongeren beslaat ongeveer een vijfde deel van alle inwoners.
Vanuit het NLA 2.0 is er al enige afstemming tussen corporaties en de gemeente Groningen. Jongerenhuisvesting staat hoog op de agenda. Het doel is tot 2014 het aanbod te vergroten met ca 4500 wooneenheden, zodat jongeren binnen 3 maanden in aanmerking komen voor woonruimte.

De verwachting is dat Groningen blijft groeien van 193.250 op 1 januari 2012 naar ruim 210.000 in 2030.
Of dit werkelijk gaat gebeuren zal in de toekomst blijken.