Mee doen in je vrije tijd

1 februari 2004

Participatie is een belangrijk onderwerp in de Stadsvisie van de gemeente Groningen.
Het onderwerp participatie is nader uitgewerkt in de Sociale Pijler, een van de drie deelplannen van het Grote Stedenbeleid. Daarom heeft de dienst OCSW van de gemeente Groningen Bureau Onderzoek opdracht gegeven enig licht te werpen op de participatie in de stad.
Aan het woord ‘participatie’ worden verschillende betekenissen toegekend. Daarom gaan we eerst in op de vraag wat we verstaan onder participatie. Daarna specificeren we het onderzoeksonderwerp participatie, en komen doel en opzet van het onderzoek aan de orde. Aan het eind van deze inleiding geven we een gebruikaanwijzing voor deze rapportage.