Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2013

17 januari 2013

Het Meerjarenprogramma Wonen is een van de programma’s van het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Structuurvisie (MUST) en wordt u hierbij aangeboden.

Het Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2013 (MJP) beschrijft onze doeien voor de
woningmarkt voor de komende jaren.
Dit is ondertussen het derde Meerjarenprogramma Wonen dat in tijden van crisis verschijnt. Daamaast hebben we met dit eerjarenprogramma ook nog eens te maken met de voorgestelde maatregelen uit het regeerakkoord Rutte II.

De gevolgen van de crisis en het regeerakkoord zijn nog niet volledig te overzien, maar het is wel duidelijk dat dit forse consequenties zal hebben voor onze doelstellingen op de woningmarkt. Ondanks deze ontwikkelingen continueren wij de ingezette lijn uit de vorige Meerjarenprogramma’s.
Uitgangspunt is om een ieder zoveel mogelijk naar zijn zin in de stad te laten wonen. Het vergroten van de keuze-mogelijkheden in wijk, wooimiilieu en woningtype staat daarbij voorop. De focus ligt daarbij op de doelgroepen jongeren, gezirmen en ouderen en op dezelfde speerpunten. Inhoudelijk zijn deze doeien naar onze mening nog steeds de beste koers.
De woningmarkt van Groningen staat er ten opzichte van andere delen van Nederland nog steeds beter voor. We zullen de komende tijd nog meer moeten kijken hoe wij onze doeien willen realiseren. Dit betekent in ieder geval meer focus aanbrengen en prioriteiten steilen en maatregelen nemen die het grootste effect hebben op de realisatie van onze doelstellingen. Daamaast zullen we nog meer gaan samenwerken met andere partijen op de woningmarkt en kijken of we coalities kunnen vormen.