Met vertrouwen van start in het Groningse Nieuw Lokaal Akkoord

1 juni 2008

Hoogeveen, Groningen, Deventer en Enschede vormen samen op dit moment de kopgroep wat betreft het werken vanuit het principe ‘Vertrouwen in de buurt’. Dit principe staat voor een denk- en handelswijze die burgers meer invloed geeft op de besteding van de beschikbare buurtbudgetten.

Dit onderzoek borduurt voort op een eerste evaluatie in Deventer van de nieuwe werkwijze. De ervaringen van de vier steden worden gedocumenteerd in een slotmanifest. Vastgelegd gaat worden of en hoe ‘vertrouwen in de buurt’ werkt. Slaat deze werkwijze waarin bewoners een belangrijke rol krijgen toebedeeld aan? Daarbij zijn vijf belangrijke aandachtspunten geformuleerd:

Wat doet de burger met het geld?
Welke burgers doen mee en welke niet?
Blijven burgers betrokken of kalft de betrokkenheid af?
Zijn alle partijen tevreden over hoe het gaat?
Wat betekent deze vernieuwende aanpak voor alle participerende partijen?

Het gewenste resultaat is een bundeling van de ervaringen uit de vier steden met daarbij behorende conclusies. Als de conclusies positief zijn, leidt de evaluatie tot een manifest om deze manier van werken verder te promoten in het land