Met z’n allen aan de slag

1 juni 2013

Een groot deel van het klantenbestand van SOZAWE aan wie geen actieve dienstverlening (reïntegratie) wordt aangeboden, is al maatschappelijk actief.

Van deze groep wil een deel best nog wel meer doen. Ook bijna de helft van de klanten die nog niet maatschappelijk actief zijn, zou dit wel graag willen.

In dit onderzoek richten wij ons op bijstandsgerechtigeden aan wie geen actieve (reïntegratie) dienstverlening wordt aangeboden, ongeveer 6.150 personen (schatting van de omvang van niet direct bemiddelbare klanten, voorjaar 2013).
Een kwart van deze groep (ruim 1.500 personen) is nog niet actief, maar zou dit wel willen. Daarbij is het wel van belang rekening te houden met de geringe lichamelijke en psychische belastbaarheid bij een deel van deze groep.

Ongeveer eenderde van de bijstandsgerechtigden die maatschappelijk actief zijn, verleent vooral mantelzorg. Dit kost deze groep meer tijd dan de groepen die vooral op een andere manier participeren.

Een deel van de bijstandsgerechtigden heeft problemen met werk of maatschappelijke participatie. Desondanks houdt een gedeelte van deze groep zich toch bezig met bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Dit geeft hoop voor andere mensen die eigenlijk ook willen participeren, maar op dit moment worden tegengehouden door hun gezondheid of door andere problemen.