Meten is weten

24 juni 2008

Onderzoek naar de kwaliteit en uitvoering van het parkeerbeleid, naar de bedrijfsvoering en naar de informatievoorziening aan de raad.
Uit het onderzoek komt naar voren dat het in 2002 vastgestelde beleid onvoldoende is geoperationaliseerd. Ook is er te weinig gebruik gemaakt van meetgegevens om na te kunnen gaan of doelstellingen zijn gehaald. Daardoor kan er weinig worden gezegd over de effectiviteit van het gevoerde beleid en is de conclusie dat op basis van een zeker fingerspitzengefuhl sturing is gegeven aan het parkeerbeleid.
De informatievoorziening aan de raad wordt als ontoereikend beoordeeld. Toezeggingen van het college van B&W om de raad regulier te informeren over de ontwikkelingen bij het parkeerbedrijf zijn niet nagekomen.