Migratiegedrag en motieven van Groninger afgestudeerden

12 juni 2009

De Groninger student komt vooral uit het noorden van het land, met Groningen en Friesland als de provincies waar de meeste studenten woonachtig waren op 16 jarige leeftijd.
Hoe verder de provincie van Groningen ligt, hoe kleiner het aantal studenten uit die provincie is.
Meer dan de helft van de afgestudeerden verhuist uit Groningen. Slechts 13,8% van de afgestudeerden verhuist naar de provincie waar ze woonachtig waren op 16 jarige leeftijd Wanneer men naar Groningen verhuist tijdens de studietijd, is de kans op verhuizen na de studie aanzienlijk groter.
Voor 61,6% van de afgestudeerden is de arbeidsmarkt de belangrijkste factor bij de keuze om wel of niet te migreren. Ongeveer een vijfde van de respondenten vindt de partner het belangrijkst (20,9%).
Kennis van het gebied en de woningmarkt scoorden beduidend minder; respectievelijk 9,9% en 7,6%. …….