Milieuhinder Geluidshinder Geurhinder Lichthinder in 2010

21 januari 2011

In de vragenlijsten van de gezondheidsenquête 2006 en 2010 van de GGD Groningen is de standaardvraagstelling “Buitenmilieu” opgenomen. Deze vragenlijst is in deze onderzoeksjaren aan een representatieve steekproef van 2% van de inwoners van de provincie Groningen voorgelegd.

Milieuoverlast in de buurt
De top 3 milieuproblemen in de woonbuurt is in 2010: hondenpoep (51%), geluidsoverlast (34%) en rommel op straat (33%)

… lees verder in het rapport