Minderhedenmonitor 2006

1 januari 2008

De Minderhedenmonitor 2006 maakt deel uit van de Sociale Pijler. Het doel van de monitor is de maatschappelijke positie van minderheden in kaart te brengen op het gebied van zaken als werk, onderwijs en inburgering, inkomen en inkomensafhankelijkheid, hulpverlening en huisvesting.
De Minderhedenmonitor is het uitgebreide vervolg op de Antillianenmonitor die al in 2004 en 2005 voor OCSW is samengesteld.