Mobiliteitsmonitor regio Groningen-Assen 2017

17 juli 2018

De mobiliteitsmonitor Regio Groningen-Assen brengt de verkeersstromen (auto – (brom)fiets – openbaar vervoer – scheepvaart) in beeld binnen en van en naar de regio Groningen-Assen. Ook de achterliggen de redenen van deze verkeersstromen zijn meegenomen: onder meer ontwikkeling van de bevolking, van de werkgelegenheid en het onderwijs.

Vooral de economische groei in de stad Groningen en op de as Groningen-Haren-Tynaarlo-Assen springt eruit. Dit heeft directe gevolgen voor de mobiliteit. De groei van het wegverkeer is dan ook duidelijk merkbaar. Opvallend: het gebruik van fiets en openbaar vervoer stijgt relatief sterker dan het vervoer per auto.

Mobiliteitsmonitor Regio Groningen Assen 2017