Monitor Huiselijk Geweld

1 januari 2007

In 2005 is de ontwikkeling van een monitor voor huiselijk geweld gestart. De monitor is bedoeld als een systematische verzameling van gegevens over personen die betrokken zijn bij huiselijk geweld, uit meerdere bronnen en over een langere periode. Zo kan de monitor de effectiviteit van de aanpak van huiselijk geweld in beeld brengen